Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων
Ελαιογραφίες, Ζωγραφική