Σύνθεσις με τον Ερμή   Μορφή μιάς γυναίκας   Καζανόβας