Αθηναϊκή οικία (πομπηιανού) ρυθμού,
επί της οδού Πειραιώς (οικία Τσοποτού)


Ελληνικά Σπίτια, Ζωγραφική