Greek House       Athenean residence of a Pompeian style, on Piraeus street (Tsopotos residence)